60 lat galeria na rynku starego miasta 2 60 years the gallery in the old town market square 2015 - 2016
Kaja Werbanowska Kurator Galerii Promocyjnej od września 2015 roku. Ur. 1985. Studia na Wydziale Historii Sztuki na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Sotheby’s Institute of Art w Londynie. Historyk sztuki, współpracownik portalu artinfo oraz czasopism EXIT, Kmag, Kukbuk. Autorka tekstów o sztuce współczesnej, fotoedytor, korektor. Kaja Werbanowska The Curator of the Promotional Gallery since September 2015. Born in 1985. She studied at the Warsaw Stefan Cardinal Wyszyński University Art History Department and the Sotheby’s Institute of Art in London. Art historian, cooperates with the artinfo portal and EXIT, Kmag, Kukbuk magazines. She writes texts on contemporary art; photo editor, proof reader.
Kaja Werbanowska Nowy początek

Decydując się na przystąpienie do konkursu na kuratora Galerii Promocyjnej kierowała mną przede wszystkim chęć kontynuacji głównej myśli mojego Taty, Jacka Werbanowskiego - promowania oraz dawania szansy na start najmłodszemu pokoleniu polskich artystów. Postanowiłam także pokazać słuszność tej idei, pokazując tzw. „powroty po latach”, czyli wystawy uznanych twórców, którzy swoje pierwsze artystyczne kroki stawiali właśnie w Galerii Staromiejskiego Domu Kultury.

 

I tak, po 30. latach od pierwszej wystawy w Promocyjnej, swoje płótna pokazał Piotr Młodożeniec. Nadal współpracujemy z Akademiami w całym kraju, bacznie obserwując, jakie kierunki  w sztuce, zarówno w Polsce, jak i na świecie, wyznaczają młodzi artyści. Wychodzimy także poza mury galerii – bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych w Polsce i wystawach zagranicą, dając tym samym szansę naszym twórcom na międzynarodowe wystawy.

 

Katalog „Galeria na Rynku Starego Miasta 2” stanowi dla mnie swego rodzaju klamrę, z jednej strony, zamyka niezwykle ważny dla placówki okres, z drugiej – kontynuując jej tradycję, pozwala na nowy początek, który miejmy nadzieję, będzie tak samo pasjonujący.

Kaja Werbanowska New beginning

When taking up the decision to compete for the position of the Promotional Gallery curator, I had been first of all  driven by the wish to follow the main path initiated by my Father, Jacek Werbanowski  - that is, to promote and provide opportunities for the youngest generation of Polish artists. Further, I have been determined to prove that this idea has been well justified, by means of showing the so called “comebacks”, in other words, exhibitions by renown artists who started their artistic careers at the Old Town Culture Center Gallery.

 

Thus, after 30 years as of the first exhibition mounted at the Promotional, Piotr Młodożeniec presented his canvases. We have continued to cooperate with the Academies in our country, keeping a keen eye on the directions in art set by young artists both in Poland, and all over the world. Further, we have marked our presence outside gallery walls  - we have participated in cultural events in Poland and in foreign exhibitions, does providing our artists with an opportunity to show their works on an international arena.

 

 I approach “The Gallery in the Old Town Square 2” catalogue as a sort of bridge that, on one hand, closes the period that has been extremely significant for the Gallery, on the other – while following in the footsteps of its tradition, brings about the new beginning that  hopefully will be equally exciting.

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego