60 lat galeria na rynku starego miasta 2 60 years the gallery in the old town market square EXIT1990-2014

Wydawany przez Galerię Promocyjną Staromiejskiego Domu Kultury kwartalnik „EXIT – Nowa Sztuka w Polsce” był jedynym w Polsce czasopismem poświęconym problematyce aktualnej sztuki.

 

Zakres tematyczny zainteresowań kwartalnika EXIT był bardzo obszerny, sięgał najnowszych zjawisk i wydarzeń z zakresu filmu eksperymentalnego, fotografii, nowych środków przekazu elektronicznego, a nade wszystko szeroko pojmowanych sztuk wizualnych.

Na łamach pisma prezentowane były najważniejsze wydarzenia, zjawiska i osobowości; publikowane recenzje, omówienia, opinie, anonse i reklamy z zakresu nowej sztuki w Polsce. Wszystkie teksty publikowane były w przekładzie na język angielski. Wśród autorów publikowanych tekstów byli zarówno uznani krytycy i historycy sztuki, jak również swoje debiuty mieli nowi utalentowani dopiero rozpoczynający swoją drogę zawodową autorzy.

 

Przez 25 lat istnienia kwartalnika skład redakcji był niezmiennie taki sam:

 

Jacek Werbanowski – redaktor naczelny

Maciej Kałkus   dyrektor artystyczny

Bronisława Słonina – sekretarz redakcji

The „EXIT – New Art in Poland” quarterly, published by the Old Town Culture Center Promotional Gallery, has been the only Polish magazine devoted to contemporary art.

 

The subject matter scope of the EXIT quarterly has been quite vast; reaching into the latest phenomena and events of experimental film, photography, new electronic media, and last but not least, visual arts in the widest meaning of the term.

 

The magazine presented the most significant events, phenomena and personalities; it published reviews, write-ups, opinions, announcements and advertisements related to the new art in Poland. All texts were translated  into English and published in two language versions. Authors of the texts included both, recognized art critics and art historians, as well as young, talented authors who just started their professional career.

 

For 25 years of the quarterly existence the composition of the editorial team remained the same:

 

Jacek Werbanowski – Editor-in-Chief

Maciej Kałkus – Art Director

Bronisława Słonina – Secretary of the Editors

Jacek Werbanowski JACEK WERBANOWSKI
Wydawca: Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego