Galeria Promocyjna The Promotional Gallery

Galeria Promocyjna, działająca w ramach Staromiejskiego Domu Kultury, to niezwykle ważne miejsce na mapie wystawowej Warszawy. Od 1956 roku prezentuje najnowsze dokonania artystyczne z obszaru sztuk plastycznych i ich pogranicza, w szczególności malarstwa i rzeźby. Promuje twórczość najmłodszego pokolenia artystów polskich, odgrywając kluczową rolę w dokumentowaniu ich działalności i docieraniu
do szerokiego grona odbiorców. Tym bardziej, że każda wystawa odbywa się przy zachowaniu najwyższej jakości organizacji i zawsze towarzyszy jej wartościowe wydawnictwo.

 

Z dydaktykami i absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Galeria współpracuje od lat. W jej przestrzeniach debiutowali m.in. Rajmund Ziemski, Stefan Gierowski czy Tadeusz Dominik. Od kilkunastu lat- pod kierownictwem Śp. Jacka Werbanowskiego - jeszcze silniej związała się z warszawską ASP, m.in. poprzez organizację wystaw autorskich podsumowujących roczną działalność artystyczną laureatów konkursu Inicjatywy ENTRY, dedykowanego specjalnie jej absolwentom.
To bardzo znaczący gest wobec młodych twórców na samym początku ich drogi zawodowej.

Dziękując Śp. Jackowi Werbanowskiemu za szlachetną działalność, pragnąłbym szczególnie docenić Jego wyjątkową wrażliwość i wyczucie w odkrywaniu prawdziwych talentów w sztuce. Pozostanie w mojej pamięci jako ciepły i wyjątkowo delikatny człowiek o wielkiej kulturze osobistej, zawsze otwarty na nowe postrzeganie wartości artystycznych.

Z okazji 60-lecia istnienia Galerii Promocyjnej wszystkim pracownikom składam życzenia dalszych sukcesów i wielu owocnych lat działalności w obszarze sztuk plastycznych.

 

Z wyrazami szacunku

The Promotional Gallery, acting within the Old Town Culture Center, has been an extremely significant spot on the exhibitions map of Warsaw. Since 1956, the Gallery has presented the latest artistic achievements in visual arts and bordering on visual arts, in particular in the area of painting and sculpture. It has promoted the oeuvre by the youngest generation of Polish artists, being a key player in recording their work and reaching wide audience. All the more, every exhibition has been perfectly organized, and accompanied by a top value publication.

 

The Gallery has cooperated with didactics and graduates of the Academy of Fine Arts for a number of years. This has been the space of debut of, inter alia, Rajmund Ziemski, Stefan Gierowski and Tadeusz Dominik. In the recent several years period, headed by the late Jacek Werbanowski, the Gallery has strengthened its ties with the Warsaw Academy of Fine Arts by means of  author’s exhibitions that summed up annual creative efforts by the winners of the ENTRY Initiatives competition, addressed to the Academy graduates. This has been a significant gesture towards young artists on the threshold of their professional path.

 

While saying thank you to the late Jacek Werbanowski, for his noble work, I wish to appreciate in particular his exceptional sensitivity and a great sense of discovering true talents in art. I will remember him as a warm, very gentle and well-mannered person; always open to see new artistic values.

 

On the 60th anniversary of the Promotional Gallery, I would like to wish all members of staff  further achievements, and many fruitful years of work in the area of visual arts.

 

Sincerely yours

Prof. ADAM MYJAK Rektor ASP w Warszawie Prof. ADAM MYJAK President of the Academy of Fine Arts in Warsaw
Wydawca: Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego