Słowo od wydawcy From the publisher

Ta książka musiała powstać! Sześćdziesiąt lat nieprzerwanej pracy galerii w jednym miejscu, w służbie jednej idei - prezentacji najmłodszego pokolenia artystów plastyków, to zjawisko nieczęsto spotykane w Polsce.

 

O znaczeniu artystycznym, kulturowym czy też środowiskowym naszej galerii pisano wielokrotnie. Żaden jednak krytyk nie zwrócił uwagi na jeszcze jeden fenomen galerii – powstała w domu kultury i do dziś jest częścią (jakże ważną!) Staromiejskiego Domu Kultury. Zaprzecza swoim 60-letnim istnieniem lekceważącym i wielce krzywdzącym opiniom o domach kultury, jako miejscu „zajęć świetlicowych” dla dzieci i seniorów. A przecież domy kultury to ważne miejsca edukacji warsztatowej artystów, miejsce ich debiutów, polemik i dyskusji, czy wreszcie realizacji ambitnych projektów artystycznych. Każda strona tej książki to bezsprzecznie udowadnia.

 

Pamiętajmy także, że przez 25 lat galerii towarzyszył dwujęzyczny kwartalnik artystyczny „EXIT Nowa Sztuka w Polsce”, nieocenione dziś źródło informacji. A zaczynał jako pismo Galerii Promocyjnej i przez pierwszych kilka lat był finansowany tylko i wyłącznie przez Staromiejski Dom Kultury. Monografia kwartalnika „EXIT” to kolejne wyzwanie dla artystów i krytyków skupionych w Galerii Promocyjnej.

 

This book was doomed to come into existence! Sixty years of uninterrupted operation of the Gallery in one location, serving one idea – the youngest generation of visual artists presentation – has been a rare phenomenon in Poland.

 

Artistic, culture shaping and socially oriented role of our Gallery has been described a number of times. None of the critics, however, mentioned yet another unique feature of the Gallery – it was founded at the Culture Center, and till today it has been a part (a vital part indeed) of the Old Town Culture Center. The 60 years existence of the Gallery has undermined condescending and dismissing opinions on Culture Centers approached as the spots of day-care, frequented by kids and senior citizens. After all, Culture Centers are important venues where artists develop their professional skills, present their debuts, meet to discuss and argue, and last but not least, implement ambitious creative projects. Every single page of this book is an obvious evidence of the above.

 

Further, one should remember that for 25 years the Gallery was publishing the “EXIT New Art in Poland” quarterly in two language versions; an invaluable source of information today.

 

It had started as the magazine of the Promotional Gallery, and for the initial period of few years it had been financed exclusively by the Old Town Culture Center. A monograph of the “EXIT” quarterly should be a next challenge to be faced by artists and critics close to the Promotional Gallery.

Sebastian Lenart Dyrektor staromiejskiego domu kultury
Sebastian Lenart Director of the Old Town Culture Center
Wydawca: Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego